algoritma

algoritma
5 Kasım 2019 tarihinde eklendi, 27 kez okundu.

1kavyeden girilen 5 sayı toplamı:

public static void main(String[] args) {
Scanner scan = new Scanner(System.in);
int i,n;
int sum = 0;

for (i=0; i<5; i++)
{
System.out.println(“sayilari girin:”);
n = scan.nextInt();
sum += n;
}
System.out.println(“5 sayinin toplami: “+sum);

}
}

2girilen sayıya kadar topla

Scanner scan = new Scanner(System.in);
int n;
int i;
int sum = 0;

n = scan.nextInt();

for (i=0; i<=n; i++) //girilen sayılar i de birikiyor , n gidilecek sınır
{
sum += i;
}
System.out.println(sum); // i deki biriken sayıları topla

}
}

3daire alanı hesapla
package bubbleshortalgoritmasi;//Klavyeden Yarı Çapi gir ve Dairenin Alanini Bul
import java.util.Scanner;

public class AlgoritmaCalismalari_yess {
public static void main(String[] args) {
Scanner scan = new Scanner(System.in);
double pi,area,r;
pi = 3.14159;

System.out.println(“Yarıçapı girin: “);
r = scan.nextInt();

area = pi*r*r;
System.out.println(“Dairenin Alanı “+ area);

}
}

4 sayı tekse 1 çiftese 0 yazdır
Scanner scan = new Scanner(System.in);
int i,n;
System.out.println(“N’yi yaz”);
n = scan.nextInt();

if (n %2==0)

for (i=0; i<=n; i+=2){ //sayilar i de sıralanır bastırılır
System.out.println(“Ciftler: “+i);
}

else
for (i=1; i<=n; i+=2){
System.out.println(“Tekler: “+i);
}

}
}

5üç sayıdan büyük olanı bul

Scanner scan = new Scanner(System.in);
int a,b,c;

System.out.println(“A: ” );
a = scan.nextInt();

System.out.println(“B: ” );
b = scan.nextInt();

System.out.println(“C: ” );
c = scan.nextInt();

if (a > b )
if (a > c)
System.out.println(“A buyuktur: ” +a);
else
System.out.println(“C buyuktur: ” +c);

else
if (b > c)
System.out.println(“B buyuktur: ” +b);
else
System.out.println(“C buyuktur: ” +c);
}
}

6üçgen çeşidi bul

//Ucgen ceşidi bulma
Scanner scan = new Scanner(System.in);
int a,b,c;
System.out.println(“1.kenarı gir”);
a = scan.nextInt();

System.out.println(“2.kenarı gir”);
b = scan.nextInt();

System.out.println(“3.kenarı gir”);
c = scan.nextInt();

if (a==b && b==c)
{
System.out.println(“eşkanardır”);
}

if (a==b && b!=c)
{
System.out.println(“ikizkenardır”);
}

if (a!=b && b!=c && a!=c)
{
System.out.println(“çeşitkenardır”);
}

7 dizide belirtilen kaç sayı var
//dizideki eleman sayısı
Scanner scan = new Scanner(System.in);
int a, b, i;
b = 0;
int a[] = {1, 2, 18, 18, 5, 18, 18, 18};

for (i = 0; i < 7; i++) {
if (a[i] == 18) {
b += 1;
System.out.println(b);
}
}
}

}

8 dizideki tek sayıları bastır

package javaapplication1;

public class JavaApplication1 {

public static void main(String[] args) {
int i,size;
size = 0;
int dizi[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11};

//Dizideki sayıları bastır
for (i=0; i<10; i++)
{
if (dizi[i] %2 != 0) //dizi elemanlarını i ile bastırdık ve bunlardan tekleri bastır
System.out.println(“İ ile bastırdığımız dizi elemanları: “+a[i]);
}
}
}

9 dizideki teks sayıları topla
//Dizideki tek sayıların toplamı
Scanner scan = new Scanner(System.in);
int a[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
int size = 10;
int i;
int sum = 0;

for (i=0; i<size; i++) {
if(a[i] %2 != 0) //a dizisi içindeki bastırılan i değeleri tek ise devam
sum += a[i]; //a içindeki tek olan i elemanlarını sum içinde topla
}
System.out.println(“İ ile bastırdığımız dizi elemanları: “+sum);

}
}

10 n den küçük dizi elemanlarını yaz

//klavyeden girilen sayıdan kucuk dizi elemanlarını ekrana yazdıran program
// 6 girdiysek 5 4 3 2 1 ekrana yazdır

Scanner scan = new Scanner(System.in);
int a[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
int size = 10;
int i;
int sum = 0;
int n;

System.out.println(“N değerini giriniz: “);
n = scan.nextInt();

for (i=0; i<size; i++) {
if(a[i] < n) //a dizisi içindeki i değerleri küçükse girilen sayıdan devam
System.out.println(a[i]);
}

}
}

11 dizi toplamı ortalaması ort küçük sayılar
Scanner scan = new Scanner(System.in);
int a[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
int size = 10;
int i;
int sum = 0;
int avg = 0;

//DİZİ İÇİNDEKİ BUTUN SAYILARIN TOPLAMI
for (i=0; i<10; i++) {
sum += a[i];
}
System.out.println(“Toplam:” + sum);

//DİZİ İÇİNDEKİ SAYILARIN ORTALAMASI
avg = sum/10;
System.out.println(“Ortalama:” + avg);

//ORTALAMADAN KÜÇÜK SAYILAR
for (i=0; i<10; i++)
if (a[i] < avg)
System.out.println(a[i]);
}
}

12 diziden geriye n kadar bas

Scanner scan = new Scanner(System.in);
int a[] = {4, 8, 3, 1, 18, 9, 21, 20, 5, 17};
int i;
int n;
int size = 10; //dizi eleman sayısı

System.out.println(“N sayisini giriniz: “);
n = scan.nextInt();

for (i=size-1; i>= size-n; i–) //1=deyime sondan başla 2=N yi sondan başlat i ye kadar 3=bastır geriye
System.out.println(a[i]+” “);

}
}//2 çıktı: 17-5

14 dizideki tekler ve adeti

int a[] = {4, 8, 3, 1, 18, 9, 21, 20, 5, 17};
int i, size;
size = 10;
int adet= 0;

for (i = 0; i < size; i++) {
if (a[i] % 2 != 0) { // a dizisi içindeki i elemanları tek olduğu sürece
System.out.println(a[i]);
adet +=1; //a dizisindeki i elemanları için adet içine 1 sayı ekle
}
}
System.out.println(“teklerin sayisi: ” + adet);
}
}

15 dizide n kadar bas gerisini 0 ata

Scanner scan = new Scanner(System.in);
int i,n;
int size = 10;
int a[]= {4,8,3,1,18,9,21,20,5,17};

System.out.println(“N yi girin:”);
n = scan.nextInt();

for (i=0; i<n; i++)
a[size-1 -i]=a[n-1-i];

for(i=0; i<size-n; i++)
a[i]=0;

for (i=0; i<size; i++)
System.out.println(a[i]+” “);

}
} //fakat ilk sıfır adeti basılır – ardından belirttiğin kadar dizi elemanı bastırılır

16 dizideki tekler başa çiftler sona

//Dizideki tekler başa , çiftler sona
int i;
int size = 10;
int bosA;
int bosB = 0;
int a[] = {4,8,3,1,18,9,21,20,5,17};

for (i=0; i<size; i++)
if(a[i] %2==1) { //a dizisi içindeki i değerleri tek ise

bosA = a[i]; // a dizisindeki i elemanları bos değişkene atanacak
a[i] = a[bosB]; // a dizisine önceden tanımlanan 0 değerindeki p değişkeni a dizisine atanacak
a[bosB] = bosA; // boşa atanan tek sayı değerleri p değişkenine atanacak
bosB += 1;
}

for (i=0; i<size; i++) //son aşama Deyim ile esas a dizisine i elemanlarını atıyoruz
System.out.println(a[i]);
}
}

//NE NEREYE ‘ deki mantık , hangi indeksteki
//2 0 hangi indekse atılacak bu belirleniyor
//3 1
//5 2
//6 3
//8 4
//9 5

17 dizideki en büyük eleman

double[] dizi = { 993.4, -324.5, 150.0, 433.5, 551.5, 463.7, 59.7, -16.5 };
double enBuyuk = dizi[0];

for (double sayi: dizi) {
if(enBuyuk < sayi)
enBuyuk = sayi;
}

System.out.format(“Dizideki En Büyük Sayı = %.2f \n”, enBuyuk);
}
}

18 dizideki en küçük eleman

double[] dizi = { -993.4, -324.5, 150.0, 433.5, 551.5, 463.7, 59.7, -16.5 };
double enBuyuk = dizi[0];

for (double sayi: dizi) {
if(enBuyuk > sayi)
enBuyuk = sayi;
}

System.out.format(“ea %.2f \n”, enBuyuk);
}
}

19 dizideki en büyük ve en küçük eleman

int a[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
int i;
int max = a[0];
int min = a[0];

for(i=0; i<a.length; i++)
if (a[i]>max || (a[i]<min))
max = a[i];

else if (a[i] < min)
min = a[i];

System.out.println(“En büyük değer: “+max);
System.out.println(“En büyük değer: “+min);

}
}

20 n den küçük tek ve çift sayıların topla ve adetini bas

//Dizi tanımla – N gir – N’den küçük çift ve tek sayıların toplamlarını ve adetlerini bastır
int tektoplam = 0;
int teklerin_adeti = 0;
int cifttoplam = 0;
int ciftlerin_adeti = 0;

int a[] = {1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2};
System.out.print(“sayi gir “);
int n = s.nextInt();

for (int i = 0; i < a.length; i++) {
if (a[i] < n) {
if (a[i] % 2 == 0) {
cifttoplam += a[i];
ciftlerin_adeti++;
}
else {
tektoplam += a[i];
teklerin_adeti++;
}
}
}
System.out.print(“teklerin toplami ” + tektoplam + ” ciftlerin toplami ” + cifttoplam + ” “);
System.out.println(“teklerin adeti ” + teklerin_adeti + ” ciftlerin adeti ” + ciftlerin_adeti);
}
}

21 n kadar ortayı kaplayan yıldız

Scanner scan = new Scanner(System.in);
int i, n, k;
System.out.println(“sayi giriniz: “);
n = scan.nextInt();

for (i=0; i<=n; i++) {
for (k=0; k<=n-i; k++) //Ne
System.out.print(” “);
for (k=0; k<2*i+1; k++)
System.out.print(“*”); //Nereye
System.out.println();
}
}
}
// Ne Nereye Girilen sayımız 8 oldugu için 8 bosluk
// 8 1
// 7 3
// 6 5
// 5 7
//n-i 2*i+1
//bosluk yıldız
//sayısı sayısı

23 n kadar yıldız boşluk

Scanner scan = new Scanner(System.in);
int i, n, k;
System.out.println(“sayi giriniz: “);
n = scan.nextInt();

for (i=1; i<=n; i++) {
for (k=1; k<=n-i; k++)
System.out.print(” “);
for (k=1; k<=i; k++)
System.out.print(“*”);
System.out.println();
}
}
}

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sayfa başına git