Rüyada Robert Plant ve Jimmy Page ile Tanışmak

Ev köpeklerinin hasta olduklarını görse hastalığa, zarara ve evin bazı eşyalarının gitmesine işarettir.

  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...

Rüyada oynatmak ve birbirleriyle boğuşturmak için kullanılan köpekleri görmek, ferah ve zevkli yaşamağa ve sefaya delâlet eder. Köpek rüyası çeşit çeşit tâbir edilmiştir. Köpekler şu kısımlar ile de tâbir olunur: Bütün köpekler dünya ehline delâlet eder.

Ebu Sait El Vaiz: rüyada köpek görmek iki şekilde tabir olunur: Sahibi olduğu hizmetçiler, yendiği düşmanı. Muzır köpek, Rüya sahibi için zarar verecek düşman; oynamak ve eğlenmek için beslenen süs köpeği, tat almakla, sevgi ve sevinçle yorumlanır.

Bazı kere de köpek, küfre ve Allahü Teâlâ’nın rahmetinden ümit kesmeye ve yalancılığa delâlet eder. Rüyada kendi yatağı üzerinde bir köpek veya hınzır görmek, fasık bir adamın hidayetine delâlet eder. Rüyasında bir süs köpeğini kucağında taşıdığını görmek, esine hıyanet ettiğine delalet eder. Bazılarına göre; rüyada köpek görmek, düşmanlığında bile iyilik ve şefkat olan biri ile tabir edilir.

Rüyada ev köpeği, zalim bir düşmandır. Saltanat ve memuriyete ehil olan bir kimse rüyada tazı köpeğini görse, bir vilayete vali olur. Tazı köpeği kuvvetli, ancak vicdansız adi bir kimsedir.

Evi koruyan köpekler adamın hanımına, eşya ve evini korumağa, kadın için, hastalığının artmasına, zarara ve bazı eşyasının gitmesine işarettir. Eğer dişi ev köpeklerinin ürüdüklerini görse kötü kimselerden erişecek zarar ve hileye işarettir.

Ev köpeklerinin hasta olduklarını görse hastalığa, zarara ve evin bazı eşyalarının gitmesine işarettir. Köpekler, güvenlik kuvvetlerinin çocuk ve yardımcısıyla tabir edilir. Köpek zayıf bir düşman ve cimri bir adamdır.